We laten het onderwerp Wereld Erfgoed Centrum niet los!

Dit voorjaar heeft de gemeenteraad van het Hogeland 800.000 euro aan kosten betaald en een bestemmingsplan gewijzigd. Een kleine 3 jaar eerder was het onderwerp Wereld Erfgoed Centrum in Lauwersoog onderwerp op de raadsagenda, maar met een heel ander besluit.

Zie ook het opiniestuk dat ik eerder over dit onderwerp schreef.

Op 1 augustus zouden de plannen definitief zijn, maar na de behandeling in de raad in april is het stil. Inmiddels weten we ook dat stilstand de inwoners uiteindelijk geld kost, aangezien de gemeente gretig opdraait voor gemaakte kosten zonder onderbouwing.

Met het oog op de komende bezuinigingsopgave lijkt het ons wijsheid om nog eens kritisch te kijken naar de dure wensen en dromen van het college en van het coalitieakkoord, de grote plannen en projecten. Wij willen de ambitieuze plannen van toen toetsen aan de realiteit van nu op haalbaarheid, en prioriteiten stellen. Mocht je daarover mee willen denken, dan ben je van harte welkom.

Rondom het Wereld Erfgoed Centrum heeft het college uitspraken en toezeggingen gedaan die niet nagekomen kunnen worden. Ook ontbreekt het aan inhoudelijke onderbouwing en blijft het akelig stil rondom het verzoek om een garantstelling van miljoenen, wat het college onderzoekt.

Het komt aan op blind vertrouwen op de blauwe ogen van de initiatiefnemer en de wethouder die beide als kartrekkers in de stuurgroep maar één gezamenlijk belang hebben. Dat doen wij niet bij Lokaal-Sociaal, juist het uitblijven van concrete inhoudelijke informatie baart ons zorgen. Daarom hebben wij vandaag 45 schriftelijke vragen aan het college gestuurd.

Benieuwd wat we allemaal vragen? De technische vragen aan het college kun je in de bijlage lezen.

Gerelateerd bericht