Wat we willen

De zorg voor jezelf en voor een ander is het fundament van onze samenleving en omvat het hele leven. Dit moet niet vrijblijvend worden gezien maar als een verantwoordelijkheid.

Sociaal

Ieder mens is gelijkwaardig en verdient een stem in onze maatschappij. Omdat we gelijkwaardig maar niet gelijk aan elkaar zijn, krijgt niet iedereen gelijke kansen. Juist daarom hebben we de plicht om voor elkaar te zorgen. Iedereen verdient het in vrijheid en met respect voor elkaar en alles wat leeftmee te doen in onze samenleving. Daarom is de mogelijkheid voor iedereen om gelijkwaardig mee te kunnen doen een wezenlijke opdracht voor de hele samenleving. Dit begint in de basis met de mogelijkheid van goed onderwijs en zinvol werk voor iedereen.

Groen

Wij bestaan in de wereld en de wereld bestaat in ons. Wij kunnen onszelf niet los van onze leefomgeving zien. De zorg voor onze leefomgeving en alles wat daarin leeft is een voorwaarde om goed te kunnen leven. Daarom zijn we verplicht om onze omgeving leefbaar te houden voor onszelf. Maar juist ook voorde generaties na ons en alle planten en dieren waar we onze leefomgeving mee delen.

Lokaal

Een betere wereld begint met onszelf. Een kleine steen kan een rimpeling veroorzaken die uiteindelijk de wereld een klein beetje beter kan maken. De zorg voor elkaar en onze omgeving begint niet op nationaal niveau, maar in onze directe leefomgeving. De zorg voor een goede wereld binnen onze eigen invloedsfeer kan dat steentje zijn. Iedereen moet danook het recht en mogelijkheid op deze invloed hebben.