Verduur­zamings­regeling voor Niekerk, Zoutkamp, Ulrum en Lauwersoog

Lokaal Sociaal vindt dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid moet krijgen om hun woning te verbeteren. In de gehele gemeente hebben inwoners in onzekerheid verkeerd over wat er qua versterkingsoperatie en waardedaling op hun af zou gaan komen. Uiteindelijk blijken er 4 dorpen te zijn (Niekerk, Zoutkamp, Ulrum en Lauwersoog) die buiten alle regelingen van de Nationaal Coördinator Groningen vallen, omdat in deze dorpen de waardedaling nihil zou zijn. Als gevolg daarvan vallen de inwoners van die dorpen nu ook buiten de boot voor verdere regelingen die niet direct gerelateerd zijn aan waardedaling.

Lokaal Sociaal stelt dat iedereen in de gemeente Het Hogeland recht heeft op een gelijkwaardige behandeling als het gaat om een verduurzamingsregeling of huurderscompensatie. Bij de bestuurlijke deal die op 6 november 2020 met het Rijk gesloten is, heeft het college van B&W het niet voor elkaar gekregen om de andere gemeenten te overtuigen om deze dorpen ook in deze regeling op te nemen.

Daarom stelt Lokaal Sociaal voor om voor de dorpen die buiten de regeling van de NCG vallen, een verduurzamelingsregeling te financieren vanuit het Nationaal Programma Groningen. De kosten daarvan worden geraamd op maximaal ongeveer 12 miljoen euro.

Het NPG is bedoeld om een duurzame toevoeging te leveren binnen de aardbevingsgemeenten. Volgens Lokaal Sociaal voldoet deze regeling aan de criteria om een aanvraag te doen bij het NPG.
Woensdag 15 September zal Lokaal Sociaal tijdens de raadsvergadering een motie indienen met het verzoek aan het college om te onderzoeken wat hierin mogelijk is, en om samenwerking te zoeken met de provincie om hierin mogelijk gezamenlijk te kunnen optreden.

Gerelateerd bericht