Oproep van Lokaal Sociaal voor inwoners Het Hogeland! Wat zou u doen met 14 miljoen?

Oproep van Lokaal Sociaal voor inwoners Het Hogeland! Wat zou u doen met 14 miljoen?

Voor 2023 heeft het college een begroting opgesteld voor onze gemeente, hierin hebben zij voorgesteld om voor de periode 2022-2026 een budget van 14 miljoen euro te reserveren “opgaven 2022-2026” maar voor 2022 en 2023 staan er nog geen concrete ideeën. Wij zijn van mening dat als we geld reserveren hier ook door inwoners gedragen plannen achter moeten liggen.  Lokaal Sociaal wil met onze inwoners voortvarend van start. Onze achterban heeft wel ideeën, maar we zoeken bredere steun. Daarom vragen we om extra ideeën. U mag ze bespreken met ons (info@lokaal-sociaal.nl). Maar liever hebben we nog dat u ze met de gehele raad deelt. Op 9 november kunt u inspreken tijdens de raadsvergadering op de begroting of u kunt ze u kunt ze voor die tijd schriftelijk delen met de raad zie: https://raadhethogeland.nl/in-contact

Gerelateerd bericht