Lokaal Sociaal van start

Persbericht 4 juli 2020: “Opgestapt SP bestuur begint Lokaal Sociaal”

“Wij hebben nog dezelfde idealen, en gaan door met waar we twee jaar geleden mee begonnen zijn” aldus het nieuwe bestuur. De werkwijze in een notendop: Kritisch zijn, opbouwen en verbinding zoeken. “Dat dit werkt, hebben we gemerkt aan de positieve reacties van veel mensen. Het aantal mensen dat belangstelling heeft voor wat we doen is in de jaren alleen maar gegroeid”.

Lokaal Sociaal heeft als slogan: “sociaal, groen en lokaal”. Daarin staan de drie kernwaarden van de beweging weergegeven. Sociaal, omdat we leven in een samenleving. Het samen leven betekent dat iedereen een zinvol en goed bestaan moet hebben. Groen, omdat we onszelf niet los kunnen zien van onze omgeving. Daarom hebben we de zorg voor al het leven om ons heen. Lokaal, omdat een betere wereld begint bij jezelf. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om van het eigen stukje wereld een goede plaats te maken.

Lokaal Sociaal wil mensen inspireren, motiveren en helpen om dat met maatschappelijke en politieke middelen voor elkaar te krijgen. Daarom heeft het bestuur van Lokaal Sociaal aan Linda Visser gevraagd zich bij de nieuwe partij aan te sluiten. Linda heeft deze week kenbaar gemaakt zich graag aan te sluiten bij deze nieuwe beweging.

Het vertrek van Sandra Herkströter uit de SP-fractie en het opstappen van het afdelingsbestuur staat los van elkaar. Ongelukkigerwijs gebeurde het bijna gelijktijdig en plaatste dit de nummer drie op de kandidatenlijst, Rinze Mook (ex bestuurslid), voor een moeilijke keuze. Omdat de vierde persoon op de lijst volgens de SP actief is binnen de afdeling het Hogeland, ziet Rinze af van de zetel ten gunste van de lokale SP-afdeling.

Gerelateerd bericht