Lokaal Sociaal stelt het college kritische vragen over gaswinnings­plannen ONE-Dyas

Op 1 juni waren mensen van dorpsbelangen Roodeschool zo vriendelijk om even tijd voor ons vrij te maken en ons bij te praten over de situatie rondom het aardgascondensaat-overlaadstation in Roodeschool, in samenhang met de plannen van ONE-Dyas om aardgas te gaan winnen in de Noordzee boven Schiermonnikoog.

Hun verhaal was duidelijk, ze vroegen of wij wisten waarom de gemeente geen zienswijze had ingediend. Het antwoord moesten we, tot onze spijt, schuldig blijven.

Deze vraag stelt Lokaal Sociaal aan het college in het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 9 juni 2021. Ook willen we weten of het niet indienen van een zienswijze vanuit de zijde van het Hogeland onachtzaamheid was, of gebrek aan solidariteit.

Waar gaat het om?

Bij de winning van gas ontstaat een restproduct, aardgascondensaat, dat zeer schadelijk is voor de gezondheid. Al jaren wordt het vanuit gasvelden per pijpleiding naar Roodeschool gepompt, waar het vervolgens wordt overgeladen in tankwagons. Daarvandaan wordt het dagelijks per spoor naar Groningen en verder vervoerd, dwars door onze gemeente en dorpen heen.

Als er boven Schiermonnikoog gas gewonnen gaat worden, heeft dat tot gevolg dat het aardgascondensaatoverlaadstation nabij het station van Roodeschool nog zeker 35 jaar in gebruik zal zijn.

De aanwezigheid van zo’n overlaadstation in een dorp is ongewenst. Als het een keer fout gaat bij is de ellende niet te overzien. Er zijn pogingen gedaan om het overlaadstation te verplaatsen naar een meer geschikte locatie. De gemeente Eemsmond heeft daarvoor haar best gedaan, het bleef echter hangen op geld. In 2018 kwam er de belofte van minister Wiebes: ‘Met de komst van de NPG gelden is de verplaatsing van dat overlaadstation geen probleem’. Iedereen is het er namelijk over eens dat de situatie onwenselijk is en ondanks dat er geroepen wordt dat de vergunningen in orde zijn, zijn er toch grote zorgen over de veiligheid.

Zienswijzen

Tot 3 juni was er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de plannen van ONE-Dyas, bij het ministerie van economische zaken.

Dorpsbelangen Roodeschool is in actie gekomen, meer dan 300 zienswijzen hebben zij opgehaald in het dorp en persoonlijk afgegeven op het ministerie van Economische zaken in Den Haag. Vanuit omliggende dorpen is er steun en zijn er ook zienswijzen ingediend.

De gemeente Schiermonnikoog heeft zelf een stevige zienswijze geschreven; ook zes natuurorganisaties zijn in de pen geklommen omdat het “gekkenwerk” is. Naar gas boren op de Noordzee doet de natuur en het milieu geen goed.

Het is niet ons grondgebied en er is geen geld”

Maar het college van gemeente het Hogeland heeft géén zienswijze ingediend. De reactie van de woordvoerder is duidelijk: ‘De winning van aardgas door ONE-Dyas vindt plaats op de Noordzee, niet op het grondgebied van de gemeente Het Hogeland. Wij zijn daarom niet van plan een zienswijze in te dienen’, aldus het college.

Gelijk meldt het college er even bij dat:

‘Er is onderzocht of verplaatsing van het aardgascondensaat-overlaadstation met geld uit Nationaal Programma Groningen (NPG) zou kunnen plaatsvinden. Maar die optie is niet realistisch. Andere mogelijkheden om de verhuizing te financieren zijn verder niet voorhanden. Het ontbreekt de gemeente aan middelen om verplaatsing zelf te financieren.’

Onze vragen voor het vragenuur:

Het is misschien niet ons grondgebied maar wel onze achtertuin waar het om gaat. Daar komt bij dat deze gaswinning wel van invloed is op bijvoorbeeld het dorp Roodeschool en haar inwoners met het aardgascondensaatoverlaadstation als een soort gevaarlijke steenpuist in hun dorp.

  1. Waarom heeft u geen oog gehad voor het feit dat het wel degelijk inwoners op ons grondgebied raakt?

Vorig jaar is er in de Ekamper een informatieve avond geweest om inwoners te informeren.

  1. Waarom doet u net alsof het ons niet aangaat, terwijl ONE-Dyas wél onze inwoners kwam informeren?

De gemeente Schiermonnikoog dient een stevige zienswijze in, want het gaat over gaswinning direct in hun achtertuin. Zelf ervaren we als Het Hogeland in de bevingsellende aan den lijve hoe vervelend dat gebrek aan regionale solidariteit is, denk aan het uitsluiten van het postcode gebied Ulrum en omstreken voor bevingscompensatie.

  1. Doen we nu niet zelf daar even hard aan mee op deze manier? Bent u het met Lokaal Sociaal eens dat dit onwenselijk is en wat gaat u doen om een betere buur te worden van Schiermonnikoog als het gaat om kabels en boren naar gas?

Op 10 februari 2021 gaf een meerderheid in deze raad het college een carte blanche voor uitgave van de NPG gelden, toen was er ook de afwegingsmatrix waarin de verplaatsing van het overlaadstation onder ‘aanjagen’ stond.

  1. Wij zijn benieuwd naar welk onderzoek u verwijst en wanneer dat heeft plaatsgevonden, door wie en met welke onderzoeksvraag ten grondslag?
  1. Hoe hard doet u uw best hiervoor een aanvraag bij het NPG in te dienen, hetzij een deel lokaal en een deel regionaal/thematisch? Want bij het Werelderfgoedcentrum kon dat bijvoorbeeld ook.
  1. Waarom heeft u nu eigenlijk geen zienswijze ingediend? Was het onachtzaamheid, gebrek aan solidariteit of wat anders?

Gerelateerd bericht