Lokaal Sociaal presenteert Kaders Begroting Gemeente het Hogeland 2023

In het kader van het Coalitieakkoord “Samen bouwen” heeft de coalitie ons opgeroepen dat we met de gehele raad mogen meedenken. De kadernota die we verlaat van het college hebben ontvangen laat echter voor ons nog een aantal essentiële zaken liggen. Naar onze verwachtingen gaan we op korte termijn grotere problemen krijgen met o.a. Armoedebeleid, wij willen daarmee niet wachten tot 2024. Daarnaast willen we structureel verbetering in onze gemeente in plaats van incidenteel lapwerk op bijvoorbeeld groenonderhoud. Daarom heeft Lokaal Sociaal hun visie van de gewenste kadernota gepubliceerd. Wij richten ons hier op concrete problemen waar inwoner nu en in 2023 naar onze verwachting mee te maken gaan krijgen.

Linda Visser “De gemeente moet er zijn voor de inwoners, als het rijk te laat over de brug komt met middelen moeten we de prioriteit geven met onze eigen middelen om inwoners in acute nood te ondersteunen.”

Bij de behandeling van de jaarrekening is een reserve “Opgaven 2022-2026” van 5 miljoen gecreëerd. Wij vinden momenteel de grootste opgaven in de armoede, aardbevings en woonproblematiek en niet in de dekking van incidentele projecten zonder structurele beleidsmatige invulling. Daarom willen wij ook voorstellen deze reserve voor de echte opgaven in te zetten.

Jarko ter Veen “We zien dat we momenteel vaak incidenteel besluiten nemen voor structurele problemen. De basis moet op orde zijn voordat we onze gemeentelijke organisatiecapaciteit en middelen in gaan zetten voor “plussen”  “

Kaders begroting 2023

Gerelateerd bericht