Lokaal Sociaal

Sociaal, Groen en Lokaal
artikel - We laten het onderwerp Wereld Erfgoed Centrum niet los!
26-8-2020

We laten het onderwerp Wereld Erfgoed Centrum niet los!

Dit voorjaar heeft de gemeenteraad van het Hogeland 800.000 euro aan kosten betaald en een bestemmingsplan gewijzigd. Een kleine 3 jaar eerder was het onderwerp Wereld Erfgoed Centrum in Lauwersoog onderwerp op de raadsagenda, maar met een heel ander besluit.

Zie ook het opiniestuk wat ik eerder over dit onderwerp schreef:

Op 1 augustus zouden de plannen definitief zijn, maar na de behandeling in de raad in april is het stil. Inmiddels weten we ook dat stilstand de inwoners uiteindelijk geld kost, aangezien de gemeente gretig opdraait voor gemaakte kosten zonder onderbouwing.

Met het oog op de komende bezuinigingsopgave lijkt het ons wijsheid om nog eens kritisch te kijken naar de dure wensen en dromen van het college en van het coalitieakkoord, de grote plannen en projecten. Wij willen de ambitieuze plannen van toen toetsen aan de realiteit van nu op haalbaarheid, en prioriteiten stellen. Mocht je daarover mee willen denken, dan ben je van harte welkom.

Rondom het Wereld Erfgoed Centrum heeft het college uitspraken en toezeggingen gedaan die niet nagekomen kunnen worden. Ook ontbreekt het aan inhoudelijke onderbouwing en blijft het akelig stil rondom het verzoek om een garantstelling van miljoenen, wat het college onderzoekt.

Het komt aan op blind vertrouwen op de blauwe ogen van de initiatiefnemer en de wethouder die beide als kartrekkers in de stuurgroep maar één gezamenlijk belang hebben. Dat doen wij niet bij Lokaal-Sociaal, juist het uitblijven van concrete inhoudelijke informatie baart ons zorgen. Daarom hebben wij vandaag 45 schriftelijke vragen aan het college gestuurd.

Benieuwd wat we allemaal vragen? De technische vragen aan het college kun je in de bijlage lezen.

Wordt vervolgd!
Deel dit artikel:downloaden
Linda Visser

Linda, bouwjaar '82 geboren en getogen op het Hogeland. In het dagelijks leven ben ik jeugdhulpverlener, persoonlijk begeleider op een leefgroep. In mijn vrije tijd ben ik inval chauffeur op de Dierenambulance Groningen. Vanaf 2014 ben ik fractievoorzitter. Ik heb niet alle wijsheid in pacht en werk graag samen, geniet van het feit dat je een leven lang kunt leren. Vanuit Lokaal-Sociaal sluiten we bondgenootschappen op inhoud en vragen we advies aan de inwoners. Doen we eigen gedegen onderzoek en komen we met alternatieven, oplossingen en andere denkrichtingen. Bedrijven we open politiek, zijn we eerlijk en gaan voor de inhoud. "Samen ben je wijzer, ben je sterker en bereik je meer"