Lokaal Sociaal
Sociaal in Oosterhout

Daar zijn we dan...

Onze nieuwe partij "Lokaal Sociaal" is een feit. We zijn super enthousiast en we hebben er zin in. We komen eerder met de partij naar buiten dan we hadden verwacht. Het proces is iets sneller gegaan dan we hadden voorzien, maar we zijn vastberaden om aan de verkiezingen van 21 maart 2018 mee te doen. We zijn nog in de opstartfase, maar bij een nieuwe partij hoort een nieuwe site en we willen graag bereikbaar zijn. De site is vooralsnog een introductie maar zal op korte termijn worden uitgebreid. 

 

Wie zijn we?

Lokaal Sociaal is de nieuwe lokale sociale linkse partij. In 2014 hebben ruim 2.200 Oosterhouters op de Socialistische Partij gestemd. Deze partij doet in 2018 echter niet mee aan de verkiezingen. Lokaal Sociaal is opgericht door voormalige SP-leden om in Oosterhout het socialistische gedachtegoed niet verloren te laten gaan.

We blijven graag politiek actief en  blijven ons inzetten voor Oosterhout. We hopen de kiezers van 2014 opnieuw te bereiken.

 

Waar staan we voor?

De partij stelt zich ten doel: "het uitdragen van het socialistisch gedachtegoed teneinde een samenleving te bevorderen, welke is gebaseerd op zorgzaamheid, respect, solidariteit, gelijkwaardigheid en behoud en bescherming van natuur en milieu". Op deze basis hebben we ons sociaal plan 2018-2022 opgesteld met de speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het zal u duidelijk worden dat ons sociaal plan niet veel afwijkt van het plan van de afgelopen vier jaar.  

Bestuur & Fractie

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ellen van der Bend
Secretaris: Kees Driesse
Penningmeester: Mark Vissers

De fractie bestaat uit:
Fractievoorzitter: Alexandra Beekers
Fractielid: Kees Driesse
Fractielid: Jurgen Koumans

Wethouder: Mark Vissers

Contactadres bestuur:
Kruidenlaan 22
4907 AB  Oosterhout